ST-WL-2003

ҧߧӧݧ֧ߧڧ֣2015-6-28 19:24:51      ѧاާڧ ߧѣ
  • ҧ֧ߧ   Suntec
  • ڧ   ST-WL-2003
  • ٧ѧܧѧ
ӧ֧է֧ߧڧ

 Suntec  ST-WL-2003  ާէ֧ݧ: 
 ާѧ֧ڧѧ:  ѧݧާڧߧڧ֧ӧ  ѧާ 
 ҧѧҧܧ ӧ֧ߧ:  ܧѧܧ 
 ڧ:  էӧۧߧ    ӧڧݧܧ    ӧڧݧܧ 
 էܧ  ڧէ֧ߧ  /  ҧѧߧ  :  ڧ  ߧ֧ۧݧߧӧ ܧѧߧ 
 ֧ާߧ  ާا֧ ֧֧ӧ֧ߧ  ֧ߧ  ڧ: 
 ֧ߧ  ѧܧ֧ѧ:    ֧ߧ  ܧݧէܧ  ,  ݧѧڧܧӧ  ѧߧ֧ݧ 
 էѧݧڧ  ڧ:  ֧ާߧ  ߧԧ  ߧԧ 
 ֧֧էߧڧ ܧݧ֧,  ڧ  :  8 *  1,25  էۧ    ֧֧էߧڧ ܧݧ֧ 
 ֧֧էߧ ӧڧݧܧ  ֧֧էߧ֧ԧ ܧݧ֧  ѧܧ֧ѧ:  ѧݧާڧߧڧ  ,  ݧѧڧܧӧ  ܧ٧ڧߧ 
 ڧ:  24  էۧާ    ٧ѧߧ  ٧ѧէߧڧ ܧݧ֧ 
 ٧ѧէߧ֧ ܧݧ֧  ѧܧ֧ѧ:  ѧݧߧ  ѧݧާڧߧڧ֧ӧ ѧާ  ,  ѧݧާڧߧڧ֧ӧ  ֧ߧ  ܧݧ 
 էԧڧ  ߧѧۧܧ  :  ڧ ܧڧէӧѧߧڧ  ۧӧ  ,  ֧ާ֧ߧ ҧ֧٧ѧߧ 


ҧݧ էܧڧ